Warroza

Warroza to choroba pszczół spowodowana przez roztocze Varroa destructor. Varroa destructor to pasożyt atakujący pszczoły miodne, zarówno dorosłe, jak i larwy oraz poczwarki.

Warroza jest jednym z największych zagrożeń dla pszczelarstwa na całym świecie.

 
Roztocza Varroa żerują na hemolimfie (krwi) pszczół, powodując osłabienie, zakażenia wirusowe i skrócenie ich życia. Ponadto, roztocza te przenoszą wirusy, takie jak wirus skrzydełek pszczół (DWV), który może powodować deformacje i inne problemy zdrowotne u pszczół.
 
Pszczelarze stosują różne metody zwalczania warrozy, w tym:
 
  • Stosowanie leków akarycydnych: Pszczelarze mogą stosować różne środki chemiczne, takie jak amitraz, fluwalinat czy oksalowy, aby zwalczać roztocza Varroa.
 
  • Metody biotechniczne: Niektóre metody, takie jak “pułapki na dronów” (komórki z większym rozmiarem, w których preferencyjnie składane są jaja przez królową) lub kontrolowane uszkodzenie czerwiu, mogą pomóc w redukcji populacji roztoczy.
 
  • Wykorzystanie pszczół odpornych na Varroa: W niektórych przypadkach hodowane są pszczoły, które wykazują naturalną odporność na roztocza Varroa, np. przez higieniczne zachowania, takie jak usuwanie zainfekowanego czerwiu z ula.
 
  • Ręczne usuwanie roztoczy: Niektórzy pszczelarze mogą stosować ręczne metody, takie jak mechaniczne usuwanie roztoczy z pszczół.
 
  • Kontrola termiczna: Roztocza Varroa są wrażliwe na wysokie temperatury, więc niektóre metody, takie jak podgrzewanie ula, mogą być stosowane w celu ich eliminacji.
 
Walka z  warrozą może być trudna, ale jest to niezbędna dla utrzymania zdrowia pszczół i sukcesu pszczelarstwa.